افزایش چشم‌گیر هزینه‌های جرایم سایبری جهان تا سال 2021

هزینه‌های جرایم سایبری تا سال ۲۰۲۱ به ۶ تریلیون دلار می‌رسد. جوامع سایبری و رسانه‌های بزرگ تا حد زیادی بر این پیش‌بینی واقف‌اند که آسیب‌ها و جرایم سایبری از ۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به سالانه ۶ تریلیون دلار…