ایران در جایگاه شصتم امنیت سایبری

ایران در جایگاه شصتم امنیت سایبری ایران در فهرست جهانی امنیت سایبری (GCI) با کسب امتیاز ۴۹۴/ ۰ از یک، رده شصتم جهان و چهاردهم آسیا و اقیانوسیه به جز مناطق عرب‌نشین را به خود اختصاص داده‌است. سازمان ملل متحد…