815 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در بخش امنیت سایبری اسرائیل

به گزارش هاکریا2040 به نقل از جروزالم پست، طبق گزارش شرکت اسرائیلی استارت آپ نیشن، سرمایه‌گذاران، رکورد سرازیر ساختن 815 میلیون دلار سرمایه را به بخش سایبری اسرائیل ثبت کردند. با ثبت این رکورد و با ورود 16 درصد از…