آشنایی با واژگان امنیت سایبری | وکیل سایبری

آشنایی با واژگان امنیت سایبری هنگامی که در مورد امنیت سایبری صحبت به میان می‌آید، اصطلاحات زیادی مطرح می‌شوند که ممکن است با آنها آشنایی نداشته باشیم. این واژه نامه مختصر با هدف کمک به درک بهتر اینگونه اصطلاحات جمع…

هشدار کارشناس امنیت سایبری درباره یک بدافزار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کریمی با حضور در بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: بر اساس بررسی ها این بدافزار بیش از 500 هزار دستگاه را در بیش از 54 کشور آلوده کرد .وی ادامه داد: این بدافزار…