نگرشی بر بازار سلاح های سایبری جهانی

کارشناسان معتقدند بازار سلاح‌های سایبری جهانی تا 2025 رشد قابل توجهی خواهد داشت. واملی از قبیل رشد هزینه‌های دفاعی، افزایش تقاضا برای امنیت سایبری در زیرساختارهای حیاتی، به‌علاوه خدمات و شرکت‌های همواره درحال گسترش تولید تسلیحات نظامی در تجارت امنیت…