کارکنان بزرگترین تهدیدات در امنیت سایبری هستند

  سرخط بسیاری از اخبار روزانه به بحث نفوذ سایبری اشاره دارد. هکرها و بدافزارها به شدت در حال افزایش نفوذ در صنعت و تجارت می‌باشند. در حقیقت امروزه غالب نفوذهای امنیتی مربوط به سهل انگاری کارکنان می‌باشد.در این مقاله…