هشدار آژانس امنیت سایبری انگلستان در مورد آنتی ویروس های روسی

آژانس امنیت سایبری انگلستان اقدام به تنظیم دستورالعمل جدید برای استفاده از آنتی ویروس های مختلف توسط سازمان های دولتی این کشور کرده است. روز جمعه هفته گذشته این سازمان دستورالعمل جدید مربوط به استفاده نهادهای دولتی انگلستان از آنتی…