از امنیت سایبری، تا جنگ اطلاعات

از امنیت سایبری، تا جنگ اطلاعات سامانه‌های هوشمند همانند قلعه‌های قرون ‌وسطایی هستند که صاحبانشان با استفاده از شوالیه‌ها و تمهیدات امنیتی، سعی در ممانعت از ورود دشمنان به آن‌ها دارند. به نظر می‌رسد که موضوع امنیت سایبری در جهان…